Convocat el XV Premi “Vida Rural” d’etnografia espluguina i comarcal


El Museu convoca el premi "Vida Rural" d’història oral destinat a promoure entre els alumnes d’ensenyament secundari i els joves en general l’interès per a la recerca etnogràfica. Els treballs, que poden ser individuals o de grup, consistiran preferentment en gravacions de vídeo o àudio d’entrevistes o, també, escrits a partir del resultat d’enquestes orals a diverses persones, o de recerques pròpies, etc., sobre costums i tradicions populars. Tot això, a partir, principalment, dels testimonis orals de persones grans: ritus i costums familiars i socials –com les celebracions. Jocs, estudis de la mainada, festeig i lleure del jovent; costums del vestit i formes de viatjar, etc., tant de l’Espluga de Francolí com de la Conca de Barberà. El lliurament de premis serà el 23 de maig de 2009 al teatre del Casal de l’Espluga.

Import dels premis:
1er premi: 350 €
Accèssit: 175 €

El premi “Vida Rural” d’Etnografia espluguina i comarcal està inclòs dins el 32 Certamen Literari del Casal de l’Espluga de Francolí.

Formen el Jurat del Certamen Literari:

  • Joan Rendé i Masdéu, escriptori periodista.
  • Josep Maria Sans i Travé, doctor en història i arxiver.
  • Lluís Navarro i Móra, professor de la URV, ha estat director de l’Hemeroteca de Caixa Tarragona
  • Andreu Morta i Móra, representant de la Fundació Lluís Carulla
  • Àngels Ollé i Romeu, professora de la URV i escriptura de literatura infantil
  • Valentí Gual i Vilà, doctor i professor d’Història de la Universitat de Barcelona
  • Josefina Guasch i Francesch, professora llicenciada en Ciències Químiques a l’IES Martí l’Humà
  • Jordi Roca i Armengol, inspector d’Educació i historiador
  • Jordi Villar Liarte, Conseller Comarcal de Cultura, Joventut i Esports
  • Montse Bosch Saumell, Llicenciada en Filosofia i professora d’adults.

CONDICIONS GENERALS:
El termini de presentació de les originals clourà el 20 de març de 2009, data en la qual han d’haver entrat a la Secretaria del Casal de l’Espluga de Francolí. Tots els originals hauran de ser presentats en català i per quintuplicat amb les pàgines numerades (lliurats a mà o per correu) a la Secretaria d’Activitats del Casal. Hauran de ser presentats impresos a doble espai i aun sola cara en full DIN A4. A la portada de cadascuna de les cinc còpies hi haurà de figurar el títol i el pseudònim de l’autor. S’acompanyarà un sobre amb les mateixes dades a fora, així com el títol de la convocatòria del premi, i en el seu interior una tarja amb el pseudònim, el nom real de l’autor, l’adreça completa i el telèfon. Les obres hauran de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment. El premi podrà ser declarat desert. En aquest cas, la seva dotació econòmica serà distribuïda pel jurat de la forma que cregui més convenient. L’import dels premis declarats deserts no es reservarà més de dos anys. Les obres no guardonades podran ser retirades a la Secretaria del Casal a partir del 31 de juliol de 2009. Les obres premiades seran propietat del Casal de l’Espluga i del Museu de la Vida Rural. Els organitzadors es reserven el dret de publicar (conjuntament o per separat) les obres premiades al Certamen. Passat un any l’entitat n’autoritzarà la publicació. Els concursants no podran presentar més d’una obra al mateix premi. Tots els premis hauran d’ésser recollits pels guanyadors o persona degudament autoritzada, el dia del lliurament. Altrament s’entén que renuncien a l’import del premi. El contingut d’aquestes bases s’entén d’obligada acceptació, en tots els seus extrems, per part dels concursants.