La geotèrmia climatitzarà el nou edifici del Museu

Serà el primer museu privat que utilitzarà aquest tipus d’energia.

La tecnologia geotèrmica, que aprofita l’energia del subsòl per climatitzar l’ambient dels edificis, refredarà o escalfarà, segons es desitgi, el nou edifici del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. Basant-se en el sentit comú i en el respecte al medi ambient, els arquitectes autors del projecte i els responsables del museu van escollir aquesta font d’energia, renovable, inesgotable i no contaminant.

Països com Suècia, Estats Units, Japó o Suïssa fa més de trenta anys que coneixen i apliquen els beneficis d’aquest sistema. La seva implantació a Catalunya, en canvi, és força recent, ja que tot just fa sis anys que es va començar a implantar, i de manera molt puntual. Prova d’això és que el Museu de la Vida Rural serà el primer centre museístic privat de Catalunya que incorporarà aquest tipus de climatització. Altres fites dins el camp de la geotèrmia al país són la Masia de l’Harmonia, a l’Hospitalet de Llobregat, primer museu públic en implantar-la, o el monument a Colom, a Barcelona, que l’ha estrenada recentment.

El principi de la geotèrmia es basa en el fet que part de la radiació solar s’acumula a l’escorça de la terra en forma de calor. Degut a la gran massa de la Terra, aquesta calor es manté a temperatura constant a partir d’una profunditat entre els 10 i els 15 metres. A Catalunya, un país amb gran incidència del sol, aquesta energia es calcula en uns 15º C a 5 metres de profunditat. L’aprofitament d’aquesta calor es fa mitjançant un circuit tancat d’aigua que circula pel subsòl, transferint aquesta calor a la superfície, on una bomba de calor fa d’intermediària entre el sistema d’intercanvi amb el subsòl i el sistema de distribució. La bomba de calor pot fer pujar la temperatura d’aquesta energia fins als 65º C i, per tant, pot ser usada tant per escalfar l’aigua calenta sanitària com per a la calefacció domèstica. El sistema de refredament, de cara a l’estiu, inverteix el procediment, enviant l’energia sobrant cap al subsòl mitjançant la bomba de calor.

La geotèrmia és un tipus d’energia amb enormes avantatges d’impacte mediambiental respecte als altres sistemes ja coneguts. És una font inesgotable, doncs es renova constantment; no genera emissions de diòxid de carboni, ja que no ha de cremar cap combustible per generar la calor; no provoca impacte visual, doncs la maquinària que necessita queda, per una banda, enterrada sota terra i, per l’altra, tancada en dependències internes; i la contaminació acústica és nul•la, doncs no necessita ventiladors o altres aparells situats a l’exterior de l’edifici. Tot i que la inversió inicial és superior a la d’altres sistemes de climatització convencionals, s’acaba rendibilitzant en menys de deu anys, ja que els costos de manteniment són mínims i no es necessita alimentar la maquinària amb cap combustible. De fet, l’únic aparell dins el sistema que consumeix energia convencional és la bomba de calor i està calculat que per cada kilowatt que necessita en produeix quatre, cosa que situa la seva eficiència al voltant del 400% (un sistema d’escalfament per cremador de gas tindria una eficiència als volts del 100%).

Amb la implantació d’aquesta energia, feta de la mà de l’empresa catalana Geotics, el nou edifici del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, que té previst obrir les portes a la tardor, fa palès el seu compromís amb el respecte cap al medi ambient i la sostenibilitat.

Infograma del sistema geotèrmic