El catàleg de peces del Museu de la Vida Rural estarà disponible a Internet dins el sistema “Museus en Línia” de la Generalitat


El Museu de la Vida Rural és un dels museus que conformaran properament el catàleg conjunt de museus dins el programa Museus en Línia de la Generalitat de Catalunya.

L’accés fàcil i directe als fons dels museus, al coneixement que tenim sobre els objectes i espècimens que formen part de les seves col•leccions, és un dels objectius principals que promou el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per tal que aquests disposin de la presència que mereixen dins la societat del coneixement. Amb aquesta finalitat el departament elabora i gestiona l’anomenat Inventari general dels fons dels museus de Catalunya a partir de les fitxes documentals proporcionades per cada museu. Actualment la versió beta de Museus en línia ofereix al llarg de l’any 2008 la consulta en línia del fons de 6 museus: el MNAC, el MNACTEC, el Museu de Vilafranca, el Museu del Cinema de Girona, el Museu d’Art Jaume Morera i el Museu Marítim de Barcelona. La versió beta permet suggeriments dels usuaris.

A finals de l’any 2008, s’incorporaran de forma progressiva la resta dels fons dels museus catalans que disposin de les seves col•leccions informatitzades incloent el Museu de la Vida Rural i al mateix temps es possibilitarà la consulta creuada entre les dades de diversos museus.

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a l’esforç i col•laboració entre les administracions públiques catalanes, així com de la participació dels tècnics i professionals dels museus, que ha possibilitat dur a terme la implementació del programari de gestió de col•leccions MuseumPlus a la majoria de museus registrats i altres centres museístics que custodien béns mobles a Catalunya. El projecte, iniciat durant l’any 2005, ha suposat un important esforç en la tasca de migració i depuració de la documentació informatitzada als museus, a més de la formació i l’assistència a l’usuari.

S’obre doncs a partir d’ara un ampli ventall de possibilitats que ofereix el fet de treballar amb una eina que compleix amb els requisits d’excel•lència i d’acreditació d’àmbit internacional. Tot seguit serà objectiu prioritari l’explotació a fons de les possibilitats de comunicació i d’interoperabilitat que l’eina permet, tot continuant amb l’elaboració i revisió dels diferents vocabularis i dels processos de gestió que el programari té a disposició de l’usuari.

Font: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Documents relacionats